Praktický lékař Ženklava
MUDr. Naděžda Ostrá

Kvalitní zdravotní péče a preventivní péče

Ordinace pracuje v nouzovém režimu a prosím pacienty aby nás kontaktovali na tel. 556 873 222 a 556 873 223

5.8 – 18.8 dovolená zastupuje MUDr Pítr, Štramberk, tel: 556 813 705

Doporučená prevence

Milí pacienti, vaše zdraví je velká deviza a proto je nutné o něj pečovat. Je ovlivňováno mnoha faktory, jako je například váš životní styl, pohybová aktivita, způsob stravování, ale i genetická výbava. Velmi negativně na zdraví působí stres, kouření, nadměrné požívání alkoholu atd. K podpoře vašeho zdraví slouží právě prevence a tu se snažíme vám poskytnout ve formě preventivních prohlídek.

Závodní preventivní péče

Závodně preventivní péče je preventivní prohlídka zaměstnanců, kterou vyžaduje zaměstnavatel. Zaměstnavatel má povinnost každému svému zaměstnanci zajistit vstupní a preventivní prohlídku. Naše ordinace je pověřena provádět prohlídky zaměstnancům firmy. V rámci prevence se staráme o ochranu zdraví před nemocemi z povolání, před poškozením zdraví při vykonávání pracovní činnosti a před úrazy.

Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky jsou pro pacienty zdarma jedenkrát za dva roky a jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Provádíme je pro občany od doby dovršení věku 18 let. Jestliže si v tomto mezidobí občan požádá o preventivní prohlídku sám, nebo žádá o zdravotní prohlídku pro získání řidičského průkazu, zbrojního pasu, hygienického průkazu, nebo potřebuje potvrzení pro studium apod., tato vyšetření si musí uhradit sám.

Spolupracujeme s pojišťovnami

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)
Revírní bratrská pokladna (213)
Praktický lékař MUDr. Naděžda Ostrá